STRUČNO USAVRŠAVANJE

SAVETOVANJE MENADŽMENTA

MEĐUNARODNA TRGOVINA

STRUČNO USAVRŠAVANJE

U kompaniji Cardinal Trade verujemo da se vrednost kompanije stvara i održava, pre svega, kvalitetom osoblja koje je uključeno u razvoj i upravljanje poslovanjem. Naši kursevi i obuka su ekskluzivno formatirani sa visokim performansama, osmišljeni su na kontinuiranom uzdizanju profesionalnosti ljudskog kapitala.

SAVETOVANJE MENADŽMENTA

Cardindal Trade konsalting za upravu zasniva se na poslovnom dizajnu, modelu koji primenjuje principe i prakse dizajnerskog promišljanja kako bi pomogao organizacijama da razmišljaju i kreiraju poslovne modele sa boljim učinkom kroz pristup inovacijama zasnovanim na ljudima.

MEĐUNARODNA TRGOVINA

Uloga Cardinal Trade-a, u pogledu međunarodne trgovine, izražava se u pružanju pomoći kompanijama u potrazi za novim tržišnim mogućnostima, kako u pogledu novih kupaca, tako i novih partnerstava, širom sveta. Pored toga, sarađujemo sa istraživačkim organizacijama u iznalaženju najboljih tržišta za investiranje precizno procenjene proizvodne procese.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pročitao sam i slažem se sa Politikom privatnosti i tretmanom mojih ličnih podataka

Cardinal Trade 2021

Credits: Sorvilab